Toate drepturile sunt rezervate, orice preluare de text sau imagini se face numai cu acordul PERFECT MIND și Cristian Alexandru.

Spatial Acoustic Vectors (Vectori Acustici Spaţiali)

SAV este o metodă revoluționară de stimulare cerebrală descoperită și utilizată pentru prima dată în lume de Perfect Mind.
Tehnologia SAV de la Perfect Mind
Tehnologia SAV
se bazează pe studierea activității neuronale specifică unor oameni care au experimentat stări modificate de conştiinţă. Cercetările din ultimele două decenii a dus la cunoașterea diverselor modele ale undelor cerebrale complexe și distincte, asociate cu experiențe intense, cum ar fi visul lucid, extracorporalizarea, înțelegerea sporită, intuiţia, detașarea, extazul, transferul conştiinţei în alte dimensiuni subtile ale universului, fericirea intensă. Sunt doar câteva dintre stările ce pot fi obținute prin stimularea creierului folosind tehnologia SAV.

Tehnologia SAV va duce această ştiinţă la un nivel imposibil de imaginat până acum

Această tehnologie se bazează pe stimularea particulară şi distinctă a anumitor arii cerebrale de la nivelul neocortexului, prin vectori sonori orientaţi spaţial pe mai multe direcţii. Fiecare din aceşti vectori pot realiza stimulări neuronale pe diferite frecvenţe şi pot induce o creştere sau o diminuare a activităţii specifice a neuronilor din aria corticală vizată.
Tehnologia SAV de la Perfect MindPână în acest moment, stimulările cerebrale se realizau în modul clasic, pe două canale, stânga - dreapta, şi puteau să inducă la nivelul creierului doar anumite modele ale undelor cerebrale difuzate în mase mari de neuroni.

Prin noua tehnologie SAV, semnalele sonore de diferite frecvenţe sunt preluate tot la nivelul urechilor prin căştile audio, dar datorită unor prelucrări speciale, semnalele sunt percepute de creier în zone diferite ale capului, şi doar acele zone vor răspunde în mod specific la stimularea acelui semnal audio vectorial. În felul acesta programele de stimulare cerebrală realizate prin Tehnologia SAV pot utiliza multe semnale sonore suprapuse (vectori acustici spaţiali concomitenţi).

Tehnologia SAV de la Perfect MindÎn cazul tehnologiei SAV fiecărui Vector acustic i se pot modifica o mulțime de parametrii cum ar fi:
- orientarea spațială (azimutul și elevația)
- distanța de la care se emite sunetul
- frecvența sunetului de bază (sunetul purtător)
- frecvența de tip impuls
- intensitatea sunetului
- vectorul acustic poate fi generat mono sau stereo.

Astfel, posibilităţile de inducţie a unor stări modificate superioare de conştiinţă sunt acum practic nelimitate.
Tehnologia SAV de la Perfect Mind
Configuraţia acestor vectori sonori spaţiali SAV în cadrul Meditaţiei, "Realitate Multidimensională" din colecția CD9 - Meditație Theta, este evidenţiată în imaginile alăturate. Se observă cum se realizează stimulări distincte ale celor două emisfere cerebrale. Există o stimulare generală a întregului creier pe o frecvenţă din banda de frecvenţe Theta înalte, dar sunetele de bază ale vectorilor acustici au fiecare o frecvenţă diferită în funcţie de zona unde se acţionează.


Tehnologia SAV de la Perfect Mind

 

Ceea ce este important sunt cei trei vectori sonori din emisfera stângă, care acţionează în principal asupra a trei zone specifice: Aria Broca (responsabilă de capacitatea de a vorbi), Aria Wenicke (responsabilă de capacitatea de înţelegere a limbajului) şi Aria de orientare şi asociere din lobul parietal (responsabilă de capacitatea de a percepe graniţele fizice, spaţiul şi timpul).

Aplicarea Tehnologiei SAV în pacheteleCD 9 Meditație Theta, CD 10 Fără Stres Fără anxietate , CD 12 Iubește Viața, CD 13 Focus mental

Selecția programelor de antrenament cu efecte în reconfigurarea subconștientului >> aici ...

Toate drepturile asupra articolului sunt rezervate Perfect Mind. Orice preluare se va face numai cu acordul Perfect Mind şi va conţine numele articolului, al autorului şi link-ul original al postării http://www.perfect-mind.com/index.php/blog/cat/articole/post/articol11/